Bradavice na stopalima

Bradavice na stopalima

Bradavice na stopalima izazivaju humani papiloma virusi (HPV) i to tipovi 1 i 4. Virus prodire kroz mikropovrede na koži, inficira ćelije površnog sloja kože i podstiče njihovu deobu. Inkubacija, tj. vreme od momenta kontakta sa virusom do formiranja bradavice je 2-6 meseci.

Javljaju se kod dece u školskom uzrastu, ali i kod odraslih. Njihovom nastajanju pogoduje pojačano znojenje i neodgovarajuća obuća. Česte su infekcije u zajedničkim kupaonicama.

Promene su lokalizovane na tabanima, u predelima izloženim pritisku. Izgledaju kao kružna, neravna zadebljanja, koja su utisnuta u kožu, a okružene su orožalim rubom. Na njihovoj površini se mogu videti crnkaste tačke (trombozirani kapilari). Mogu biti pojedinačne, ili slivene u mozaične ploče i obično su prekrivene zadebljalom kožom nalik na žulh. Mogu biti vrlo bolne pri hodu i pritisku. Moguće je da se spontano povuku, ali često se šire (razmnožavaju) i traju godinama.

Ni jedan oblik lečenja ne iskorenjuje virus, te se bradavice relativno često ponovo vraćaju.

U lečenju se primenjuje smrzavanje tečnim azotom 1-2 puta nedeljno (nekada u kombinaciji sa kiretiranjem oštrim instrumentom), primena preparata sa salicilnom kiselinom u vidu tečnosti, ili flastera, koji ljušte zadebljanja, ali mogu da oštete okolnu, zdravu kožu, kao i hirurške metode (klasična, elektrokauteri, radiotalasi, laseri).